Özgür Karakaya


Cahil

?Cahilin yaptığı sohbetten sözden alimin hayali düşü makbüldür?. Hüdai


?Cahilin yaptığı sohbetten sözden alimin hayali düşü makbüldür?.

 

Hüdai

 

Her olayın dış yüzünü görerek boş iddialarda bulunmaktır. Bilimden uzak olmaktır. Bilgisiz anlamına gelerek dünyadan haberi olmamak ve kültürel eksiklik durumudur. Ses kalabalığı yaratmaktır.Cahillik anamalcı düzenin işine gelen gerici ve kaderci düşüncenin ana rahmidir.Bu sistem değişmeden ne sefalet ne de cahillik tükenecektir.Milyarca insanın aç temiz sudan yoksun yaşadığı dünyamızda çocuklarımızın payına düşen sefalet ve eğitimsizlik düşmektedir.

 

 

Dilleri, milliyetleri,renkleri ne olursa olsun dünyanın yoksul halklarının çocukları aynı kaderi paylaşmaktadırlar. Emperyalizmin dayattığı eğitimsizliği.Bu sistem halkları yoksul bırakmaktadır. Yoksulluğa isyan edenleri de ezmektedir.Gerici ve baskıcı iktidarlar desteklenerek halktan yana politikaların önü kesilmektedir.Bu tablonun oluşmasında kapitalizmin rolü büyüktür.Cahilliğin iktidarlarını savunmaksa takiyeden başka anlam taşımayacaktır.

 

 

 

Bu düzen insanları üç maymunu oynamaya itmektedir.Bilmedim görmedim duymadıma. Marxın da dediği gibi ?Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır?.Yapılması gerekense bu düzenin değişmesi için mücadele etmektedir. Bilginin güç olduğuna inanarak ve paylaşarak.

 

Özgür Karakaya

ozgur694@hotmail.com