Mustafa Mızrak


DEMOKRATİK SÜRECİN BASAMAĞI YEREL BASIN

Yerel gazeteler Türkiye geneline baktığımız zaman bir sorunla karşı karşıyadır.Bu sıkıntılara baktığımızda sorunların genelde ekonomik alanda olduğu görülmektedir.


Yerel gazeteler Türkiye geneline baktığımız zaman bir sorunla karşı karşıyadır.Bu sıkıntılara baktığımızda sorunların genelde ekonomik alanda olduğu görülmektedir. Ancak yerel gazetelerin sadece bu sorunları var demek yanlış olur. Yerel gazetelerin diğer konularda da bu saydığımız sorunları aratmayacak ölçülerde sıkıntıları ve eksiklikleri bulunmaktadır. Eğitimli eleman eksikliği, teknolojik alanda yetersizlik, halkın yerel gazeteyi yeterince benimsememesi, haber akışının ve sunumunun tatmin edici düzeyde olmaması gibi konularda da yerel gazeteler oldukça sıkıntılıdır.Yerel medyanın günümüzde hızla gelişen iletişim dünyasına ayak uydurabilecek kapasitede, demokrasi bilincini özümlemiş, eğitimli elemanlara ihtiyacı vardır. Eğitimli, vizyonlu ve ufku olan gazeteci ihtiyacı yerel medyanın en önemli sıkıntılarından biridir. 


Gazeteciliğin özgün niteliklerinden uzaklaşan, farklı amaç ve beklentilerle yayınlanan gazetelerin sebep olduğu bir diğer etik sorunsal korsan gazetecilik olarak da ifade edilen gazetecilik anlayışıdır. Bu anlayışta gazeteler, temel işlevlerinden oldukça uzak, kaliteden yoksun içeriklere sahiptir. Bu gazetelerin ve diğer kitle iletişim araçlarının kuruluş amacı, siyasi veya ticari çıkar sağlamaktır. Bu tür gazeteler, basınla doğrudan ilgisi olmayan kişilerce yönetilmektedir. Zaman zaman bu gazetelerin silah gibi kullanıldığı, kamusal çıkardan ziyade kurumsal veya kişisel çıkarların ön planda tutulduğu gözlemlenmektedir. Yerel basının bir başka önemli sorunu, halk tarafından yeterli seviyede ilgi görmemesidir 

 

 

Yerel basın, aynı zamanda demokratik süreçlerin ilk basamağı olan yerel yönetimlerin denetlenmesinde öncü sorumluluğa sahiptir. Dolayısıyla yerel basın, demokratik toplumlarda vazgeçilmez konumda bulunmaktadır.

Yerel gazetecilik geleneğinin etkili olduğu birkaç il dışında resmî ilan desteği almadan yayınlarına devam edebilecek gazete sayısı oldukça azdır. Yerel basın, ekonomik sorunların yanı sıra yetişmiş eleman, teknik altyapı, istihdam ve etik gibi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. 

Bu yüzden ifade ve basın özgürlüğü birçok ülkede Anayasal olarak güvence altına alınmıştır. Demokratik standartlar yükseldikçe, basının bağımsız ve tarafsız yayın yapabilme kapasitesi yükselmektedir. Bir başka deyişle özgür basın, günümüz demokrasilerinin vazgeçilmez kurumlarındandır.     Sevgiyle kalın. Ve her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok kötülüğü   örter.  

    Mustafa Mızrak 

                                       Gazeteci / Yazar