Av.Ayşe Yeşim Ayseli


Devredilen yargı yetkileri ! Rafa kalkan özgürlük !

Devredilen yargı yetkileri ! Rafa kalkan özgürlük !


Devredilen  yargı  yetkileri ! Rafa kalkan özgürlük !

 

İç güvenlik paketinde anayasa ,yasalar ile güvence altına alınmış haklarımız askıya alınmıştır. Özgürlük adına çok büyük bir kayıp söz konusu .Önümüzdeki günlerde yaşanabilecek acı olayların da habercisi niteliğindedir. Burada  sadece  İç Güvenlik Paketinde yer alan ilk iki maddenin  bile ,kişisel özgürlüğümüzü nasıl kısıtladığını sizlere anlatmak istiyorum.

 

---Öncelikle anayasada kaynaklanan bireysel özgürlüğümüz kaldırılıyor.

 

Vatandaş ,  keyfi kullanıma açık ;  sonradan  yazılı olarak doğrulanacak   bir  sözlü emir

 ile aranacak. Ve Kolluk amirinin  arama  kararı yirmi dört  ( 24 ) saat içinde görevli hâkimin onayına sunulacak . 

    Kişilerin üstü ve eşyası ; Polis ,  üst amirinin   hiçbir yerde yazmayan emri ile  aranabilecek.

     Ceza Muhakemesi Kanununda ; kişilerin keyfi davranışlarının önlenmesi ve emir veren kişilerin  bağlaması için Talimatlar  YAZILI  şekle bağlanmıştır.

 

 ---Yargının  görevi polise devrediliyor.

 

Oysa ki  ,Ceza Usul Kanunumuzda  üst aramaya karar verme yetkisi Hakime aittir. Acele hallerde Savcılık kararı ile arama yapabilirler. Savcıya erişilemeyen hallerde ise ,amirin yazılı emri ile arama yapılabilir. hükümleri yer  almakta.

 

 Üst ve ev,araç aramalarının ,yasal zeminden ayrılmaması için ,yargı denetimine tabi tutulmuştur . Aramanın , Ceza Muhakemesi Kanununda ve Polis Vazife ve Selahiyetleri KanunundaJandarma Teşkilatı Görev Ve Yetkileri Kanunu  ve yönetmeliklerle şekle bağlanmıştır.

 

 Zaten ; Ülkemizde kişiler  suç işlediğinde  ;Türk  Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri usul Kanunu  gereğince yargılama yapılıp , suçlu bulunması  halinde  cezalandırılmaktadır.

 

Oysa ki ; İç güvenlik paketi ile  yasalar ortadan kaldırılmakta , tüm ülkede adeta bir  sıkı yönetim   ilan edilmektedir.  

 Sıkı Yönetim   ; temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasını geçici bir süre için sınırlayan veya tehir eden ve mülki idare ve zabıtanın yerine askeri bir idare ve zabıtayı getiren idare şekli.Örfi İdare .

 

Görüldüğü gibi ,iç güvenlik paketi ,sıkı yönetim tanımı ile çok benzerlik göstermektedir.

 

İnsanlar  kendilerini ifade  ederken artık ,  sanki sıkı yönetim varmışçasına, yargı denetimi olmaksızın , üst amir sözlü emir verdi diye , polisin  orantısız güç kullanımına maruz kalabilecektir.

 

Şimdiye kadar  toplumsal gösterilerde ;  Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem SarısülükAli İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Burak Can Karamanoğlu,Selim Önder,Zeynep Eryaşar ,Medeni Yıldırım gibi daha adını sayamadığımız  genç ,yaşlı ,çocuk hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştır. ”

 

Yargı denetimi varken bile kolluk gücü orantısız güç  kullanırken  ;  yargı denetimini bertaraf ederek  tüm yetkileri kolluk gücünde toplamak çok  vahim ve  ağır sonuçlar doğmasına neden olabilecektir.  

Ülkede  toplumun huzuru için var olan  yasalar mevcutken  ,bu yasaları  ortadan kaldırarak , ayrı bir yasa çıkarılmak istenmesi çok  manidardır.

 

Kısaca  ; İç güvenlik paketi yasalaştığında ;   insanlar   kendini ifade etmeye çalıştığı anda karşısına çıkacak ve bir tokat gibi suratında patlayacaktır.

 

Yaşanacak gelişmelerin acı faturalarını ödemek zorunda kalmayacağımız  ve  gün ışığının aydınlattığı günlerin en yakın zamanda gelmesi dileğiyle…

 

 

  yesimayseli@gmail.com.                                              Av.Ayşe Yeşim AYSELİ

 

Not : Sıkı Yönetim (Vikipedya )