Özgür Karakaya


Dogmatizm

Dogmatizm


?Önyargıları yok etmek atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur?.

ALBERT EINSTEIN   

 

Dogmatizmin kökleri Antik  Yunan´a kadar uzanmaktadır. ?Körü körüne inanılan öğreti? olarak tanımlanmaktadır.

 

Sabit ve değişmez kurallar bütünüdür.Doğru ya da yanlış olduğunu sorgulamadan körü körüne bilgiye inanma durumudur.

 

  Tecrübeye dayanan kanıtları da dışlamaktadır. Düşünçe özgürlüğünü ve bağımsızlığını kısıtlayan ya da ortadan kaldıran düşünce şeklidir. Eleştirinin de olmama durumudur.

 

Ve  şüpheciliğin zıddıdır. Bilgi de  her hangi bir şüpheye gerek kalmaksızın doğrudan doğruya edinilmektedir.

 

 

Her devirde ilerlemenin gelişmenin karşısında  yer almıştır.Araştırma,kanıtlama kavramı da bulunmamaktadır. 

 

 

Diğer hiç bir  görüşe de önem vermemektedir. Gözlem,araştırma, deneye de gerek görülmemektedir...

 

 

 

 

Aklın  mantığın ve bilimin karşısında yer almaktadır.Görüşlerde kesin ve tartışmaya yer verilmeyecek bir biçimde öne sürülmektedir.

 

Davranıştaki roller  de kesin ve iyice belirlenmiş olduğu gibi ölcüler de katı ve değişmemektedir.

 

Dar bir bakış açısını da içersinde barındırmaktadır. Tartışmasız, baskıyla da zorla düşünceyi kabul ettirmeyi de  getirmektedir.

 

Gelişimi ve değişimi inançlara da itiraz edilmesini kabul etmemektedir... Kör bir inançla ispat edilemeyen iddalara boyun eğmeyi gerektirmektedir.

 

Doğru bir değerlendirme de yapılamamaktadır.Kendini yineleme,düzeltme,onarma ve yeni bir söz söyleme olanağından da yoksundur.

 

Tarihin de bir süreç olduğuna etkileşmelere  ve yenilenmelere gözleri sımsıkı kapatmaktır.

 

Özgür Karakaya

ozgur694@hotmail.com