Özgür Karakaya


Muhafazakarlık

Muhafazakarlık


Muhafazakarlık ?muhafaza etmek?  korumak  anlamına gelmektedir. Kökleri antik çağa uzansada gerçek anlamda temelleri 18. yüzyılda atılmıştır.Muhafazakarlıkta din de önemli bir yere sahiptir. Toplumda esen değişim rüzgarlarına  karşı olmaktır.  Özgürlük yerine   cemaat bağlarının savunulmasıdır.    İnsanın korkularına teslim  oluşudur . Kendisine benzemeyenden geri duruşu getirmektedir. ?Biz babadan böyle gördük söylemini? de  içersinde  barındırmaktadır.
 
 

Serbest piyasa ekonomisi taraftarlığıdır. İçinde bulunduğu ekonomi politikanın ve toplum düzeninde en iyisi olduğunu var saymaktadır. İktisadi politikalara ve toplumsal düzene getirelen eleştirilere de karşı çıkmaktadır. Ve sorgulayan teorinin karşıtı  durumundadır. Eleştirel düşünceyi de  tehdit olarak görmektedir.
 

Muhafazakarlıkta hak alınmamaktır, hak birileri tarafından bahşedilmektedir. Erkek iktidarının da kadın tabusu özelliği de  yer almaktadır.Muhafazakarlık insanoğlunun yanılabilirliğine ve yanlış işler yapmaya eğimli olduğunu da savunmaktadır. Olay ve olguların tanımlanmasında ve yönlendirilmesinde  toplumun yönetiminde ve değişmesinde dışarıdan bir ideale gereksinim duymaktadır.
 

Yeniliği de taze fikirlere de sıcak bakmayıştır. Yabancı kültür akımlarını da kendi dünya görüşüne göre kodlayarak bünyesine katmayı getirmektedir.Radikal dönüşümünde karşısında yer alarak,Aydınlanma felsefesine ve akla da karşı çıkmaktadır.

 

Hiç bir değişime de öncülük  de etmemektedir.  Rönesans, reformu da gerileminin adımları olarak görmektedir.Geleneğe de önem vererek yerleşmiş adet ve kurumları da sürdürme eğilimindedir.  
Evrimi yavaş ilerlemeyi ve sınırlı reformunda insanlığın doğal durumunu yansıttığını belirtmektedir. Özel mülkiyetin kurumsallaşmasını da toplumsal istikrarı sağlamada önemli bir etken olarak görmektedir. 
 

 
Muhafazakarlık, toplumda tutulması gereken ve gerekmeyen değerlere de toplumun refleksleriyle ulaşmaya çalışmaktadır. Toplumun değişmesine direnç göstermektedir. 
 Devletin kürtaj ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını desteklemesini  de kabul etmemektedir.  Ayrıca insanların eşit olmadığını ve hiç bir zamanda olmayacağını savunmaktadır..Sosyal eşitlik ve sosyal adalet ilkesini de benimsememektedir. 
 

Toplumsal yaşamın amacı  da özgürlüklerden öte otoridedir. Çoğunluk yanlısı olmayı getirmektedir.Değişime duyulan tepkiyi de ifade etmektedir.Tek düze ve tek ses bir toplum yaratmaya dayanmaktadır. Kökten değişikliğin de  karşısında yer alıştır muhafazakarlık. 

Özgür Karakaya
ozgur694@hotmail.com